Reglement - leefregels

Ouders en leefregels

We vragen de ouders om de leefregels die voor hun kinderen gelden ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven.
Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven. 

Taalgebruik

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (Algemeen) Nederlands met elkaar.
Alle gesprekken met directie en personeel gebeuren in het Nederlands. Wie het Nederlands niet machtig is, laat zich bijstaan. 

Uiterlijk voorkomen

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. 

Turnkledij

De turnkledij bestaat uit : gymschoenen, een blauwe sportbroek en een witte T-shirt.

Zwemlessen

Tweewekelijks een lesuur. Zorg voor aangepaste zwemkledij: een badpak voor de meisjes en een zwembroek (geen short) voor de jongens.
De derde kleuterklas gaat om de 14 dagen zwemmen. Doe uw kleuter makkelijke kledij aan zodat hij/zij zichzelf makkelijk kan aan- en uitkleden.
Denk ook aan makkelijke schoenen (=zonder veters).
Ouders of grootouders kunnen (wanneer ze dit wensen) het kleuterzwemmen begeleiden (meer info bij de juf).

Schoolmateriaal

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden. 

Tussendoortjes en verjaardagen

Elke dag = fruitdag! Geef elke dag een stukje fruit (of groenten : een wortel, komkommer …) mee naar school als tienuurtje.
Trakteren op je verjaardag is fijn, maar mag niet buitensporig zijn. We vragen voor de kleuters dan ook om op een gezonde manier de klasgenootjes te trakteren (bv. een fruitmand voor de klas; droge cake en wafeltjes).
Breng geen snoep, chips, chocolade of frisdranken mee. 

In de lagere school voorziet de klasleerkracht wat lekkers om de jarigen van die maand te vieren. 

Verkeer en veiligheid

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar huis.
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. 

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, …).

Indien je kind iets verloren is, kunnen de ouders steeds terecht bij de portier om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

Het GSM-gebruik in de klas en op school is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan dat kinderen zich onderscheiden van andere kinderen door het dragen van bijzondere kentekens of godsdienstige symbolen.

In de klas zitten alle kinderen omwille van hygiënische redenen blootshoofds.

De leerlingen brengen geen waardevolle voorwerpen (speelgoed, juwelen, uurwerken,...) mee naar school. DE SCHOOL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES, BESCHADIGING OF DIEFSTAL.

Klik hieronder om het volledige schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs Vilvoorde en de afsprakennota van onze school te bekijken .  

© 2023 Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin